Utelek/ innelek

Alla  dagar erbjuds alternativ till våra fasta aktiviteter som utelek/ innelek, pingis, bygga, måla, rita, läsa, kojbygge sällskapsspel m.m.


De fria aktiviteterna och leken är viktiga för barnen på fritidshemmet.