Fritidshemmets mål

Mål för fritidshemmet.
Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklass och grundskolan.
På Trollbodsskolan arbetar personalen aktivt för att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid.

Elevens utvecklingsmål på fritidshemmet utgår från fyra förmågor:
Självtillit, Sammarbete, Kommunikation och Ansvar.
Utvecklingsmålen under de fyra förmågorna är mål för år tre, alltså inte en progression. Eleven kommer att utveckla varje mål succesivt och alla som arbetar på skolan ska även medverka till att utveckla elevens känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utföra den närmaste gruppen